Etruskernas gudar

Bilden föreställer en instruktionslever av metall. Den skulle hjälpa den som spådde i offerdjurens inälvor.    

Bilden ovan föreställer en instruktionslever av metall. Den skulle hjälpa den som spådde i offerdjurens inälvor.

Etruskerna levde i Toscana och hade byggt en framgångsrik civilisation (från 700-talet innan år 0) innan romarna började bygga sitt rike. Etruskerna hade ett 12-stats-förbund där man hjälpte varandra utan att ha någon speciell kung för hela riket.

Etruskerna var djupt påverkade av grekernas kultur. Det finns också en antydan om att etruskerna härstammade från mellanöstern (Anatolien)r. Det är väl inte tvärsäkert att det verkligen var så. Hur som helst så kan en del av deras religion härstamma från Mesopotamien. T.ex. var spådomar baserade på offerdjurens invälvor och tolkning av hur fåglarna flög i formation över himlen - väldigt viktiga i etruskernas religiösa föreställningsvärld. De tog mycket allvarligt på andetro, förfädersandar etc.

En sak som var speciellt spännande med Etruskerna var att män och kvinnor verkade litet mer jämlika än t.ex. greker och romare. I slutänden sammansvetsades etruskernas civilisation med romarnas och det unikt etruskiska försvann. Därför saknas en del kunskaper om deras kultu etc. Men språket kan nuförtiden läsas och förstås enligt forskarna.

Klicka på gudens namn i listan till vänster så får du se dess egenskaper till höger.

[Åter till listan över gamla religioner]


Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till Mysjkin]