De egyptiska faraonernas regentlängd

Egypten är något som fascinerat folk i alla tider, men aldrig så mycket som nu.

Det man får ta med i beräkningen är att forskningen och utgrävningarna inte på något sätt är fullständiga och färdiga. Nya rön kommer fram hela tiden. Det finns många olika teorier om ordningen i regentlängden, årtals bestämningar och mycket annat. Här har vi bestämt oss för att "lita" på det senaste som engelsmännen säger (British Museum). Du som har läst mycket om Egypten kommer ett hitta saker du tycker är fel och du som är nybörjare får inte lita blint på det som står.

Vi är på intet sätt några utbildade arkeologer eller historiker. Vi tycker bara att Egypten är mycket intressant och fängslande.

Vi som har gjort sidorna är Liselotte, Harriet, Elisabeth och Levi.

Titta också på Nebet-hets egypiska ordbok och Gebs lista över egyptiska gudar.

Klicka på faraonerna till vänster
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]