Faraonernas fem kungliga namn


De vanligaste namnen på en farao är av typen De två andra namnen är inte så vanligt förekommande. De är av typen[Tillbaka till Mysjkin]