Horus Djer


Tiden: (Livstid) okänd
          (Regeringstid) ungefär 3000 f.kr., antal år vid makten; 57.

Om namnet: Namnet betyder "Horus som Undsätter". Kallades även Iti.

Far: Okänd.

Mor: Okänd.

Fruar: Herneith.

Barn: Förmodligen näste farao, Horus Djet.

Krig: Militära expeditioner, se nedan.

Viktiga händelser: Under hans regeringstid kommer de första uppgifterna om militära expeditioner utanför Övre och Nedre Egypten: till öster - Syrien/Palestina (Sinai)
och till väster - Libyen.

Andra anmärkningar: Han har beskrivits som en lärd man och tros ha författat en lärobok i anatomi som fortfarande användes under hellenistisk tid.

Om gravplatsen: Begravd i Abydos. Graven upptäckt/utgrävd 1896. Vid utgrävningen fann man 338 offer, blandat människor och djur.

Tidigt under Mellersta Riket (2055-1650), gjordes hans grav om till en cenotafium till guden Osiris.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]