Horus Djet


Tiden: (Livstid) okänd
          (Regeringstid) ungefär 2980 f.kr., antal år vid makten okänd

Om namnet: Namnet betyder "Kobra". Kallades även Wadj (= Ormen).

Far: Förmodligen föregående farao, Horus Djer.

Mor: Okänd.

Fruar: Meryetneith. Hon blev förmodligen förmyndare för deras förmodade son Den vid Djets död.

Barn: Förmodligen näste farao, Horus Den.

Krig: Okänt

Viktiga händelser: Han sände ut en expedition till Röda havet.

Andra anmärkningar:

Om gravplatsen: Begravd i grav z i Abydos. Graven utgrävd 1896.

Hans fru, Meryetneith, blev även hon begravd i Abydos.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]